Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk kommunikasjonsmodellene

Bruk den semiotiske modellen, Lasswells kommunikasjonsmodell og prosessmodellen og løs oppgavene.
Mennesker med emoticons til ansikt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

 1. Emoji er smilefjes som benyttes i elektroniske meldinger og sosiale medier. Fortell en klassekompis om noe som har hendt, kun ved bruk av emoji-tegn.
 2. Hvilke emoji-tegn er lette å bruke, og hvilke tegn savner du?
 3. Hvilke tegn er vanskelige å bruke sammen?
 4. Ble budskapet oppfattet slik du hadde tenkt?

Oppgave 2

Samarbeid i små grupper om å planlegge produksjonen av en medietekst for en oppdragsgiver. Planen dere lager, skal svare så konkret som mulig på spørsmålene i Lasswells kommunikasjonsmodell: Hvem (1) sier hva (2) til hvem (3) i hvilken kanal (4) og med hvilken virkning (5)?

Velg mellom følgende oppdrag:

 • Et mediehus skal lage nyheter for Snapchat.
 • En pølsefabrikk må trekke inn igjen et parti morrpølse fordi det er funnet bakterier.
 • En popgruppe lanserer en ny låt.
 • En skole skal lansere en premie som skal gis til en elev som blir trukket ut blant de elevene som har minst fravær.
 • Resultatet av det siste lokalvalget skal gjøres kjent.

Oppgave 3

 1. Forklar hva vi mener med støy i en kommunikasjonsprosess.
 2. Finn tre eksempler på det du mener er støy i mediekommunikasjon.
 3. Hva mener du burde vært gjort for å unngå støy i de eksemplene du har funnet?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller