Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Velg riktig pressefoto

Valg av bilder er viktig for vinklingen av en nyhetssak. Velg hvilket pressefoto du vil bruke i en sak om regjeringen Solbergs klimapolitikk.

Her ser du ti alternative bilder av Erna Solberg i ulike situasjoner som alle handler om klimapolitikk.

Oppgaver

  1. Beskriv hvilke konnotasjoner som oppstår når du ser hvert av disse ti bildene.
  2. Du skal lage et oppslag om norsk klimapolitikk til morgendagens avis. Velg to bilder. Begrunn hvorfor du velger nettopp disse bildene.
  3. Lag bildetekst til de to bildene du har valgt.


    Deretter lager du overskrift og ingress som står i stil med bildevalget ditt.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 25.04.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell