Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du ha

  • kjennskap til grunnleggende tegnteori og den semiotiske trekanten

  • kjenne til og kunne anvende Lasswells kommunikasjonsmodell i planlegging av mediekommunikasjon

  • kunne forklare begrepet støy i kommunikasjon, og identifisere støy i ulike former for mediekommunikasjon