Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du ha

    • kjennskap til grunnleggende tegnteori og den semiotiske trekanten

    • kjenne til og kunne anvende Lasswells kommunikasjonsmodell i planlegging av mediekommunikasjon

    • kunne forklare begrepet støy i kommunikasjon, og identifisere støy i ulike former for mediekommunikasjon