Hopp til innhold

Øvelse

Hva er profesjonell mediekommunikasjon?

Ta bilder og skriv bildetekster for å definere faguttrykkene "personlig kommunikasjon", "personlig mediert kommunikasjon" og "mediert kommunikasjon".

Jente som hvisker og jente som lytter. Kollasj.

Hvilken kommunikasjonsform illustrerer dette bildet?

 1. Del klassen i grupper. Hver gruppe skal velge seg to av følgende fagbegrep:

  • personlig kommunikasjon
  • personlig mediert kommunikasjon
  • misforstått kommunikasjon
  • profesjonell mediekommunikasjon
 2. Diskuter betydningen av begrepene i gruppene.
 3. Finn eksempler som illustrerer betydningen av begrepene.
 4. Ta bilder som viser og illustrerer betydningen av begrepene. Bruk gjerne mobil. Skriv bildetekst til hvert av de to bildene.
 5. Eventuell levering skjer etter avtale med lærer.

Tips

Sett dere godt inn i hva fagartiklene på NDLA sier om fagbegrepene dere har valgt å jobbe med.

Prøv å få fram de viktigste forskjellene mellom begrepene, det vil gjøre det enklere å planlegge bildene.

Sett gjerne idéene deres litt på spissen. Da blir det gøyere å jobbe med begrepene, og det blir trolig lettere å forstå dem.

Sist faglig oppdatert 01.10.2019
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell