Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Datatryggleik

Halvparten av alle menneska på jorda har i dag tilgang til internett. Aldri før har så mange kunna kommunisere med kvarandre. Moglegheitene dette gir oss er enorme, men bringer også med seg farar. Både som privatpersonar og arbeidstakarar må vi tenkje på datatryggleik i kvardagen.

Læringsressursar

Datatryggleik

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar