Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Digital teknologi

Vi omgir oss med små og store datamaskinar og system det meste av tida. Vi er avhengige av mange av desse for at kvardagen og samfunnet rundt oss skal fungere. Men korleis fungerer denne teknologien?

Læringsressursar

Digital teknologi

Fagstoff