Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Tverrfaglege prosjekt – Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Å utvikle ein app, nettside eller ei interaktiv forteljing krev kunnskap frå mange ulike displinar. Du må kunne programvare, vite noko om layout, kommunikasjon og kunne det tekniske. Her finn du fleire ressursar med prosjekt på tvers av programfaga.

Læringsressursar

Tverrfaglege prosjekt – Informasjonsteknologi og medieproduksjon