Hopp til innhald

Fagstoff

Når angrepet treffer bedrifta

Bedrifter blir jamleg utsette for angrep mot IT-systema sine. Dei fleste angrep blir stoppa utan å gjere skade, men nokre gonger er angrepa vellykka, og då blir det store forstyrringar. Østre Toten kommune vart utsett for eit dataangrep våren 2021. I videoen deler dei erfaringar frå opplevinga.


CC BY-SASkrive av Tron Bårdgård.
Sist fagleg oppdatert 19.05.2022

Læringsressursar

Datatryggleik

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar