Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Praktisk IT

IT-systema og tenestene vi omgir oss med, krev programvare, maskinvare og nettverks-infrastruktur for å fungere. Det er eit praktisk handverk å setje opp slike system og få dei til å fungere stabilt slik at dei dekkjer behova til brukarane.

Læringsressursar

Praktisk IT

Fagstoff