Hopp til innhold

Fagstoff

Boreprogrammet

Hvilken type brønn som skal bores, og hvor godt man kjenner til formasjonene som skal bores, er sentralt for valg av boremetoder og -utstyr. Valgene presiseres i boreprogrammene som er spesifikke til hver brønn.
Borerens arbeidsplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I planleggingsfasen for en brønn utarbeides et boreprogram for hver seksjon som skal bores. I programmet framheves det hvilken type brønn som skal bores; om det er en letebrønn, en avgrensningsbrønn eller en produksjons- eller injeksjonsbrønn. Det er både ulikheter og likheter i boreprogram for de ulike brønntypene.

I tillegg deles programmet opp i hvilken fase av boreoperasjonen det dreier seg om: topphull, midtseksjon, kjerneboring eller reservoarboring.

I programmet presiseres det hvilke hensyn som må ivaretas i hver seksjon, slik at det ikke oppstår faresituasjoner som kan ramme mennesker eller det ytre miljøet. Særlig legges det vekt på brønnkontroll. Rutineoperasjoner som kan føre til en ustabil brønn, derfor er slike operasjoner framhevet som fokuspunkter.

Når faresituasjoner er framhevet, er det i boreprogrammet også beskrevet hvilke tiltak som må gjøres for å unngå eller korrigere disse situasjonene. Den informasjonen bruker borelaget til forberedelser før operasjonene.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 29.05.2017

Læringsressurser

Boring