Hopp til innhold

Fagstoff

Hydrostatisk trykk

Hydrostatisk trykk er trykket i en stillestående væske. Trykket øker med dypet og kan endres ved å endre densiteten til væsken. I brønnen er borevæskens hydrostatiske trykk en barriere mot trykket i bergartene vi borer gjennom for å hindre uønsket strømming av hydrokarboner.
Hydrostatisk trykkutvikling. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vinduSentralt i emnet:

  • Trykk i stillestående væske kalles hydrostatisk trykk.
  • Vi bruker omregnet formel for å få trykket i bar.
  • Hydrostatisk trykk kan endres på et dyp ved å endre densiteten på væsken.


Hydrostatisk trykk

Hydrostatisk kommer fra de greske «hydro» som betyr 'vann' og «statisk» som betyr 'i ro'. Hydrostatisk trykk er altså trykket i en væske som står i ro. Hydrostatisk trykk øker med dypet, det vil si høyden av væskesøylen.

Dersom vi fyller to sylindre med ulik diameter med samme type væske til samme høyde, vil bunntrykket være likt i de to sylindrene.

Hydrostatisk trykk i sylinder. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det hydrostatiske væsketrykket kan varieres ved å justere densiteten på væsken. Med høyere densitet øker trykket.

Formel for beregning av hydrostatisk trykk

Formelen for beregning av hydrostatisk trykk:

phyd = d ∙ g ∙ h

Trykket (p) beregnes ved hjelp av høyden (h), væskens relative densitet (d) og tyngdens akselerasjon (g). For å få svaret ut i bar bruker vi følgende størrelser:

  • phyd er pressure, dvs. trykk, hydrostatisk trykk (bar).
  • d er density, dvs. væskens relative densitet (ubenevnt).
  • g er gravity, dvs. tyngdens akselerasjon (m/s2).
    På grunn av omregningsfaktor bruker vi verdien 0,0981.
  • h er height, dvs. væskesøylens vertikale høyde (m).

Formelen for trykk i bar:

phyd= d ∙ 0,0981 ∙ h

Den samme formelen brukes for trykk i psi, men da er informasjonen som brukes, oppgitt i «oilfield units». Det vil si at man bruker pounds per gallon (ppg) for densitet, fot (ft) for høyde, og konstanten 0,052 omregnet for tyngdens akselerasjon.

Formelen for trykk i psi:

phyd= d(ppg) ∙ 0,052 ∙ h(ft)

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 04.07.2018

Læringsressurser

Boring