Hopp til innhold

Fagstoff

Tunge borerør (HWDP)

Tunge borerør (HWDP) er borerør med forsterket midtparti og brukes som overgang mellom vektrør og vanlige borerør for å unngå kompresjonskrefter på vanlige borerør. HWDP brukes i borestrengens nedre del.
Tunge borerør med spiral. Foto.

Tunge borerør (heavy weight drill pipes)

Tunge borerør heter heavy weight drill pipes på engelsk og kjennes ved forkortelsen HWDP. Tunge borerør har to hovedfunksjoner; å gi en gradvis og fleksibel overgang mellom vektrørene og borerørene, og å bidra med ekstra vekt til borekronen. Rørene brukes mest i borestrengens nedre del, over BHA-utstyr.

Utforming

Tunge borerør ligner mer på borerør enn vektrør. Rørenes tool joint er større i enn i rørets diameter, på samme måte som med vanlige borerør, men tool joint-en er noe lengre for å øke styrken og vekten på røret. Rørene har ofte en forsterkning over koblingene som gir økt ytre diameter. Vanlige koblinger er VAM- og NC-koblinger.

HWDP leveres i to range-klasser (lengdegrupper):

Range 2: 27–31 ft (8,2–9,4 meter)

Range 3: 38–40 ft (11,6–12,2 meter)

Tungt borerør. Illustrasjon.

På midten av rørets lengde er det ett eller to forsterkede områder (wear pad) som gir økt diameter, og som øker vekten på røret. Noen HWDP har utfrest spiraloverflate (spiraled) i forsterkningene for å unngå differensiell fastkjøring, mens andre er glatte (slick) i overflaten.

HWDP klassifiseres ved hjelp av ytre diameter, indre diameter, gjengetype og lengdeklasse. I Drilling Data Handbook er det tabeller som viser flere størrelser med ulike veggtykkelser og lengder. Der kan man finne rørenes strekk- og vridningsstyrke og vekt.

Bruksområde for HWDP

I vertikale brønner plasseres HWDP mellom vektrørene (DC) og borerørene (DP) i borestrengen slik at kompresjonskreftene fra boreoperasjonen ikke overføres til borerørene. Da unngår man tretthetsbrudd i borestrengen rett over BHA, fordi HWDP tåler både strekk- og kompresjonskrefter og mer belastning enn vanlige borerør.

Ved boring i høyavviks- og horisontalbrønner kan ikke DC brukes nær borekronen fordi vekten virker vertikalt ned i hullbunnen (lavsiden). Da kan HWDP brukes som vekt til borekronen i stedet for DC. Det er også mulig å utnytte effekten av HWDP ved å plassere rørene i den delen av borestrengen som er i den vertikale delen av brønnen, altså før kick off point i brønnen. Da virker mer av vekten av rørene i lengderetningen av borestrengen, mot borekronen.

Fordeler med HWDP

HWDP er sterke og fleksible borerør som tåler mer belastning enn standard borerør og veier mindre enn vektrør.

Når HWDP brukes mellom DC og vanlige borerør er det for å hindre at kompresjonskreftene fra boringen (WOB) virker helt opp i borerørene.

For horisontalboring kan man bruke HWDP i stedet for DC og oppnå bedre bore-effektivitet. HWDP kan også brukes lenger opp i borestrengen sammen med borerør og bidra til å skyve på borekronen.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 20.07.2017

Læringsressurser

Boring