Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om vektrør?

Vektrørene er ulike vanlige borerør og brukes i nedre del av borestrengen. Her kan du teste din kjennskap til vektrørene.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs