Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Drillers metode på boresimulator

I denne simulatorøvelsen skal du praktisere arbeidsoppgavene som er sentrale ved boring og dreping av en brønn.
Innestengt brønn med trykk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Situasjonen som skal simuleres

Utgangspunktet er på en fast installasjon med tørr BOP. Brønnen er påbegynt, forrige casing er satt på 1200 meters dyp. Slamdensiteten i brønnen er 1,25 sg. Brønnen er vertikal. Du skal bore videre fra 1703 meter.

Før boringen starter, har du sjekket hvor stor friksjonen er i systemet (slow circulating rate – SCR) og logget det i et killsheet. Deretter har du startet boringen, men du får signaler på at brønnen er ustabil (drilling break). Da stopper du boreaktiviteten og sjekker brønnen (flow check). Når du har bekreftet at det er et kick, dreper du brønnen med drillers metode for å gjenopprette primærbarrieren i brønnen.

Slik gjør du de ulike trinnene

1. Måling av friksjonen i systemet (slow circulation rate – SCR)

 1. Klargjør standpipe-manifold og BOP-panelet slik at returslamstrømmen går opp i ringrommet.

 2. Steng choken på panelet.

 3. Start en slampumpe og bring den opp i 40 SPM.

 4. Les av sirkulasjonstrykket (på DP-manometeret) ved denne pumpehastigheten.

Dette trykket er _______ bar. Du har nå målt hvor stort friksjonstrykket er gjennom brønnen, opp riser ved 40 SPM. Denne informasjonen må brukes dersom du får et kick som skal sirkuleres ut.

2. Brønnbeskrivelse og boring

Status

 • Slamdensiteten er 1,25 sg.
 • Formasjonsstyrketest er tatt på 1205 m, og tilsvarende slamdensitet er beregnet til 1,85 sg.
 • Innvendig volum i borestrengen tilsvarer 904 pumpeslag (Surface to Bit).
 • Volum i ringrommet tilsvarer 2566 pumpeslag (Bit to Surface).

Brønnen skal bores med følgende boreparametre:

 • Pumpetrykk: 210 bar
 • Rotasjon: 110 rpm
 • W.O.B.: 15000 daN = 15 tonn

Slik gjør du boringen:

 1. Start sirkulasjon av brønnvæsken, start rotasjonen på borestrengen, senk borekronen til bunnen av brønnen, og legg på vekten.

 2. Still inn alarmer på høyt og lavt nivå på returflow og -tank (pit gain) på drilleren sitt styringspanel.

 3. Start boring.

Overvåk under boringen:

DYP

1703

1703,5

1704

1704,5

1705

Borehastighet (ROP)

WOB

Flow

3. Indikasjoner på innstrømning og stengeprosedyre

Dersom du får mistanke om innstrømning (kick), bruk følgende prosedyre:

 1. Trekk borekronen av bunnen.

 2. Stopp rotasjonen.

 3. Stans pumpene.

 4. Sjekk om du har returslamstrøm (flow check).

 • Dersom brønnen strømmer (kick), må brønnen stenges. Steng annular preventer og åpne choke line på BOP-en.

 • La forholdene stabilisere seg et par minutter.
 • Les så av følgende opplysninger:

Shut In Drill Pipe Pressure

Shut In Casing Pressure

Pit Level Increase

bar (SIDPP)

bar (SICP)

m3

4. Utsirkulering etter drillers metode

 • Nullstill pumpeslagstelleren.
 • Beregn drepeslam for brønnen ved å bruke formelen under.

d2 = d1 + SIDPP/(g ∙ h)

 • Beregn starttrykk på denne måten:

ICP = SIDPP + SCR = starttrykk

= _______ bar (ICP)


 • Bring pumpen sakte opp i 40 SPM mens du forøker å holde drill-pipe-trykket konstant på starttrykk-verdien (ICP).

  (Et knep som ofte benyttes, er å holde casing-trykket konstant mens pumpen akselereres.)

Trykk- og volumskjema for dreping av brønn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Sirkuler ut innstrømningen (gassen) fra ringrommet mens du holder trykket på drill-pipe konstant.

5. Brønndrepingen

 • Når hele innstrømningen er gått ut over choken, startes innpumpingen av drepeslam.

 • Nullstill pumpeslagstelleren når pumpingen av drepeslammet starter.

 • Hold casing-trykket konstant ved hjelp av choken (= SIDPP) til borestrengen er fylt med drepeslam.


  Hvor mange pumpeslag trengs?  Svar: _______ slag • Når drepeslammet når bunnen, leser du av

  drill-pipe-trykket til å være _______ bar. Dette trykket holdes ved hjelp av choken til drepeslammet kommer i retur til overflaten.

 • Stopp pumpen når hele brønnen er fylt med drepeslammet.

 • Ta en flow check for å se om brønnen er død.

Du har nå foretatt en utsirkulering av kick etter drillers metode.

Relatert innhold

Brønndreping utføres når vi har fått et kick. Her finner du litt om teorien og metodene.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 17.07.2017

Læringsressurser

Boring