Hopp til innhold

Fagstoff

Brønnlogging i borefasen

Brønnlogging gjennomføres i reservoardelen av brønnen. Informasjonen som hentes inn, brukes til å danne et samlet bilde av reservoaret slik at man kan velge den beste kompletteringen for brønnen.

BHA i brønnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Brønnlogging

Brønnlogging kan utføres på borestrengen som en del av BHA, da kalles det LWD – Logging While Drilling, altså logging som gjennomføres samtidig med boreoperasjonen.

En annen metode er logging på elektrisk kabel. Da kobles alle loggesondene sammen og kjøres inn i brønnen på kabel. Den utføres etter at borestrengen er trippet ut av brønnen.

Logging utføres i nedre del av brønnen, i og nær reservoaret. Derfra ønsker vi så mye informasjon som mulig, både om type formasjon og om formasjonsvæske.

De vanligste loggene som hentes ut, er gammastråling, resistivitetslogg, temperaturlogg, nøytron-/densitetslogg og sonisk logg. Gammastrålelogg måler naturlig stråling fra formasjonen og kan si noe om formasjonstype. Resistivitetslogg måler elektrisk motstand og kan si noe om porøsitet og væsketype. Nøytron-/densitetslogg sier noe om tetthet/porøsitet. Sonisk logg måler lydbølgers hastighet og kan si noe om bergartstype.

Informasjonen settes sammen i en logg slik at den kan tolkes som et helhetsbilde. Samlet informasjon forteller oss om området er drivverdig, og hvilke hensyn vi må ta før vi velger kompletteringsløsning.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 16.05.2017

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs