Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om borestrengen?

Borestrengen består av borerør, tunge borerør og vektrør. Her kan du teste din kjennskap til rørene i borestrengen.

Borerør med hvit merking. Illustrasjon.
Sist faglig oppdatert 18.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs