Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

 

 

I denne læringsstien ser vi på hydrostatisk trykk, trykkgradient, sirkulasjonstrykk og volumet i brønnen.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • beskrive trykkutviklingen i en væskesøyle
  • beskrive friksjonstrykket som oppstår under sirkulasjon
  • beregne trykk i brønnen i ulike situasjoner
  • beregne volum i brønnen, borestrengen og ringrommet
  • regne ut hvor lang tid det tar å erstatte væsken i brønnen