Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  I denne læringsstien skal vi se nærmere på prosedyrer og utstyr ved boring av brønn.

   

   

  Når du er ferdig med denn læringsstien, skal du kunne

   

  • beskrive sentrale metoder og utstyrsvalg for de mest vanlige boreoperasjonene
  • forklare faremomenter og korrigerende tiltak i forbindelse med tripping
  • forklare faremomenter og korrigerende tiltak i forbindelse med grunn gass
  • vite hva som er formålet med kjerneboring, og kunne beskrive kjerneboringsutstyret