Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om Bottom Hole Assembly?

Kjenner du detaljene om utstyret som brukes i borestrengen? Test deg selv i denne oppgaven.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs