Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om volumberegninger til brønnen?

Interaktivt oppgavesett om beregning av volum i brønnen.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs