Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Beregning av volum i brønnen

Disse regneoppgavene viser hvordan vi regner ut volumet i borestrengen og brønnen. Brønnvolumet må beregnes slik at vi vet hvor mye væske som skal lages klar i en drepesituasjon, hvor lang tid det tar å fylle brønnen, og hvor langt væsken er kommet ned i brønnen mens vi holder på å pumpe den inn.

Informasjon om kapasitet og volum er hentet fra DDH, kapittel D.

1) Hvor stort volum er det innvendig i en 3000 meter lang borestreng som består av følgende:

 • Drill pipe: 4,5”, 16,6 lb/ft, S135, NC50 (IF), kapasitet 7,35 l/m
 • Drill collar: 7 ¼” x 2 13/16”, kapasitet 4,01 l/m, 191,1 meter
Løsning:

7,35 l/m * (3000 – 191,1) m + 4,01 l/m * 191,1 m = 21 411,7 liter

2) Hvor stort volum er det innvendig i en 4500 meter lang borestreng som består av følgende:

 • Drill pipe: 5", 19,5 lb/ft, E75, 5 ½ FH, kapasitet 9,14 l/m
 • Drill collar: 7” x 2 ¼”, kapasitet 2,57 l/m, 136,5 meter
Løsning:

9,14 l/m * (4500 – 136,5) m + 2,57 l/m * 136,5 m = 40 233,2 liter

3) Hvor stort volum er det på innsiden av en borestreng på 1800 meter som består av følgende:

 • Drill pipe: 5,5”, 21,9 lb/ft, X95, 5 ½ FH, kapasitet 11,32 l/m
 • Drill collar: 7” x 3”, kapasitet 4,56 l/m, 72,8 meter
Løsning:

11,32 l/m * (1800 – 72,8) m + 4,56 l/m * 72,8 m = 19 883,9 liter

4) Hvor stort volum er det i hele brønnen når følgende er oppgitt:

 • 2800 m TVD, 3350 m MD
 • Kapasitet drill pipe: 9,10 l/m
 • Kapasitet drill collar: 2,57 l/m, 180 m
 • Gjennomsnittlig annulus volum: 62,5 l/m
Løsning:

9,10 l/m * (3350 – 180) + 2,57 l/m * 180 m + 62,5 l/m * 3350 m = 238 684,6 liter

5) Hvor stort volum er det på utsiden av en borestreng (annulus) når følgende er oppgitt:

 • 2500 m TVD, 3000 m MD
 • Lengde drill collar: 154,7 m
 • 13 3/8" casing satt på 1900 m TVD, 2000 m MD
 • Diameter åpent hull: 12 ¼"
 • Annulus volum mellom drill collar og åpent hull: 51,2 l/m
 • Annulus volum mellom drill pipe og åpent hull: 62,7 l/m
 • Annulus volum mellom drill pipe og casing: 64,0 l/m
Løsning:

51,2 l/m * 154,7 m + 62,7 l/m * (1000 – 154,7) m + 64,0 l/m * 2000 m = 188 921 liter

6) Hvor stort volum er det i hele brønnen når følgende er oppgitt:

 • 4400 m TVD, 5000 m MD
 • Lengde drill collar: 182 m
 • 9 5/8" casing satt på 3800 m TVD, 4000 m MD
 • Diameter åpent hull: 8 ½"
 • Drill pipe: 5", 19,5 lb/ft, E75, 5 ½ FH, kapasitet 9,14 l/m
 • Drill collar: 7” x 2 ¼”, kapasitet 2,57 l/m, 136,5 meter
 • Annulus volum mellom drill collar og åpent hull: 15,2 l/m
 • Annulus volum mellom drill pipe og åpent hull: 23,3 l/m
 • Annulus volum mellom drill pipe og casing: 23,6 l/m
Løsning:

Innvendig volum:

9,14 l/m * (5000 – 182) m + 2,57 l/m * 182 m = 44 504 liter

Utvendig volum:

15,2 l/m * 182 m + 23,3 l/m * (1000 – 182) m + 23,6 l/m * 4000 m = 116 225,8 liter

Til sammen 160 729,8 liter

7) Totalvolumet i en brønn er 200 000 liter. Mudpumpen leverer 16,8 l/slag. Hvor mange pumpeslag trengs for å fylle brønnen med væske?

Løsning:

200 000 l / 16,8 l/slag = 11905 slag (runder alltid opp)

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 28.07.2017

Læringsressurser

Boring