Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ansvarlig forbruker?

Vi vet at vi må ta vare på verdens ressurser for framtida. Men har du tenkt på hvordan du som forbruker kan hjelpe til med dette?

Oppgaver om forbruk

Se programmet Live redder verden – litt, episode 4 "Forbruk" og gjør oppgavene under.

Oppgave 1. Individuelt

Hva tenker du etter å ha sett denne episoden av Live redder verden – litt, som handler om forbruk? Opprett et dokument som du kaller "forbrukeratferd". Der skriver du ned de første tankene du gjør deg om forbruk, og hva en ansvarlig forbruker er.

Oppgave 2. I klassen

Diskuter tankene deres i klassen. Har dere noen tanker til felles?

Oppgave 3. Individuelt

Hvordan vil du beskrive deg selv som forbruker? Noter noen nøkkelord som beskriver deg som forbruker.

Oppgave 4. I klassen

Diskuter om det er noe dere har lyst til å endre i forbrukeratferden deres etter å ha sett episoden om forbruk. Diskuter også hva hver enkelt av dere selv kan gjøre for at vi skal oppnå et bærekraftig forbruk.

Oppgave 5. I grupper på to eller tre

Dere kjenner godt til hvordan forbrukeratferden er i dag. Lag ei tidslinje over hvordan forbrukeratferden vil utvikle seg fra vår tid og fram til 2050. Del gjerne tidslinja inn i 5-årsintervaller, for eksempel 2015 – 2020 – 2025 og så videre. Bruk fantasien og informasjon dere finner på nettet. Legg gjerne til bilder og videoer i tidslinja deres. Hva tror dere vil prege forbrukeratferden i framtida?

Verktøy for å opprette ei tidslinje

Slik kan du opprette ei tidslinje ved hjelp av SmartArt.

Oppgave 6. I klassen

Alle gruppene presenter tidslinja si for klassen. Finner dere likheter mellom tidslinjene? Diskuter ulikhetene.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 29.11.2019

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd