Hopp til innhold

Fagstoff

Diffusjonsprosessen

Er du en som kaster deg over nye trender og produkter, eller venter du til alle andre bruker produktet? Vi forbrukere aksepterer nye produkter til ulik tid, og som markedsførere må vi vite hva som kjennetegner de ulike forbrukergruppene.
En mann med VR-briller ser en person som kommer fram fra piksler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diffusjonsprosessen handler om hvordan forbrukergrupper aksepterer nye produkter til ulik tid. Ordet diffusjon betyr spredning, og nye produkter sprer seg blant ulike kategorier brukere i markedet til ulik tid.

Ny teknologi blir av noen tatt i bruk med det samme den blir lansert. Noen plukker opp nye klestrender tidlig, mens andre bruker lang tid og må venne seg til det endrede motebildet før de vil akseptere det.

Tenk over

Liker du å være tidlig ute med nye produkter, eller synes du det som oftest kan være greit å avvente litt?

Forbrukere kan deles inn i fem forbrukergrupper ut fra hvor raskt de aksepterer nye produkter:

  • innovatører

  • tidlige brukere

  • tidlig majoritet

  • sen majoritet

  • etternølere

Innovatører

Innovatørene er de som er først ute med å ta i bruk nye produkter. Innovatører har ofte en påvirkningskraft, og når innovatører aksepterer et nytt produkt, vil de ofte henvende seg aktivt til andre.

Innovatørene er ofte vågale, sosiale, verdensvante og åpne for nye impulser og ideer, og de liker å prøve nye ting. De søker ofte informasjon og formidler den videre til andre. På den måten er innovatører ofte såkalte . Innovatørene utgjør bare cirka 2,5 prosent av befolkningen.

Jente med rosa hår som lager video med seg selv foran klesskapet sitt. Foto.

I filmen Den perfekte familien har familien Jones det nyeste innen mobiltelefoner, golfutstyr, sminke og merkeklær. Det tar ikke lang tid før naboene begynner å kopiere stilen til den tilsynelatende perfekte familien. Du kan se filmen ved å gå inn i den relaterte artikkelen nedenfor.

Informasjon til lærer

Filmen Den perfekte familien kan knyttes opp til flere temaer i faget, og det er laget oppgaver til filmen om temaer som forbrukeratferd, målgrupper og markedskommunikasjon.


Det kan være at du som lærer enten vurderer det som hensiktsmessig å se filmen tidlig i skoleåret eller å se den litt senere i skoleåret, når elevene har mer faglig grunnlag for å skulle jobbe med oppgaver relatert til filmen. Filmen er knyttet inn flere steder i faget, og det er altså opp til læreren å velge om det skal være en fellesvisning av filmen i klasserommet, og når på skoleåret dette er mest hensiktsmessig.

Relatert innhold

Tidlige brukere

Tidlige brukere er, som innovatørene, åpne for det som er nytt. De tidlige brukerne kan imidlertid være mer opptatt av å forhøre seg litt med personer i sin sosiale omgangskrets før de aksepterer et nytt produkt.


Tidlige brukere, er, som innovatørene, ofte opinionsledere. De tidlige brukerne påvirker ofte andre med hensyn til meninger, ideer og forbruk. De er ofte respekterte og nyter stor anseelse. Tidlige brukere utgjør cirka 13 prosent av befolkningen.

Kvinne med bærbar PC, mobil og kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tidlig majoritet

Tidlig majoritet er en forbrukergruppe som trenger litt mer tid for å ta i bruk nye produkter. De aksepterer ikke nye produkter før de ser hvilke erfaringer andre har med de nye produktene, og de bruker ofte en del tid før de tar beslutninger. De ønsker imidlertid ikke å vente til produktet har blitt altfor vanlig. Den tidlige majoriteten utgjør cirka 34 prosent av befolkningen.

Sen majoritet

Sen majoritet er en forbrukergruppe som ofte er skeptiske til det som er nytt. De bruker ofte nokså lang tid på å akseptere og plukke opp nye produkter. Personer i denne gruppa vil være sikre på at produktet er skikkelig utprøvd før de tar det i bruk. Det er ofte en del eldre mennesker i denne forbrukergruppa. Sen majoritet utgjør cirka 34 prosent av befolkningen.

Etternølere

Etternølerne er tradisjonsbundne. Ofte prøver de ikke nye produkter i det hele tatt, eller i hvert fall veldig sent. Personer i denne gruppa tar ofte ikke i bruk nye produkter før det ikke er noen annen utvei. Etternølere utgjør cirka 16 prosent av befolkningen.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 12.03.2021

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd