Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kan vi hjelpe verden litt?

Dagens forbrukere blir stadig mer opptatt av å bidra til en bedre verden, spesielt når det gjelder forsøpling og forurensning. Det vi opplever og kjøper, skal forurense minst mulig, og spesielt plastforsøpling er en viktig sak for stadig flere.

Oppgaver om miljøtiltak

Oppgave 1 – individuelt

  • Se denne episoden av «Live redder verden – litt» sammen i klassen. Her forsøker Live å endre livsstilen sin og bli «grønnere».
  • Mens du ser episoden, skriv ned punkter som du mener er viktige tiltak.
  • Er det noen tiltak du ikke har tenkt på før?

Etter filmen:

Oppgave 2 – i klassen

  • Velg en ordstyrer, og en som kan skrive på tavla. Diskuter punktene dere har notert, og bli enige om hvilke tiltak dere mener er viktige. List dem opp på tavla.
  • Ta utgangspunkt i lista på tavla og bli enige om fem tiltak dere kan tenke dere å gjennomføre, både hjemme og på skolen. Kan dette være deres bidrag til å redde verden litt?

Oppgave 3 – i grupper

  • Del klassen i fem grupper. Hver gruppe lager en reklameplakat for hvert sitt «Vi redder verden litt»-tiltak. Finn informasjon på internett, bruk gjerne bilder, og klipp og lim.
  • Heng plakatene opp i klasserommet.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 23.01.2020

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd