Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En kjøpsprosess eller kundereise

Det er vanlig å gå gjennom ulike faser i forbindelse med et kjøp, og dette kaller vi kjøpsprosessen eller kundereisen. I denne oppgaven skal dere lage et visuelt tankekart som illustrerer kjøpsprosessen når man kjøper en valgt vare eller tjeneste.
Kjøpsprosessen består av de fem fasene behovserkjennelse, informasjonssøking, vurdering av alternativer, kjøpsbeslutning og evaluering. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

 1. Jobb i par, og velg et produkt dere akkurat har kjøpt, eller noe dere ønsker å kjøpe. Velg et produkt der alle fasene i kjøpsprosessen er aktuelle. Lag et visuelt tankekart som illustrerer kjøpsprosessen når man kjøper det produktet dere har valgt. Identifiser ved de ulike fasene i kjøpsprosessen.

 2. Presenter tankekartene for hverandre i klassen. Diskuter gjerne likheter og ulikheter mellom de ulike tankekartene.

For å komme i gang, tenk over:
 • Hvordan oppstår behovet, og hva eller hvem påvirker deg?

 • Hvor og hvordan søker du informasjon om produktet? Hvordan bruker du informasjonen du finner?

 • Hva er avgjørende for at du kjøper akkurat dette produktet?

 • Deler du erfaringer om produktet du har kjøpt, og i så fall hvor?

Oppgave 2

I denne oppgaven skal dere ta utgangspunkt i kjøpsprosessen for produktet dere valgte i oppgaven ovenfor, og se nærmere på i fasene "informasjonssøking" og "vurdering av alternativer".

Hender som skriver på klistrelapper på en vegg. Foto.
 1. Skriv de ulike kontaktpunktene på hver sin klistrelapp, og fest dem etter hverandre på veggen.

 2. Beskriv innholdet i de ulike kontaktpunktene på nye lapper, som dere så fester under det aktuelle kontaktpunktet.

 3. Ser dere forbedringsmuligheter i noen av kontaktpunktene?

 4. Velg ut ett kontaktpunkt dere mener bedriften kan forbedre seg på.

 5. Beskriv forbedringene dere mener bedriften bør gjøre, på en lapp som festes på veggen.

Kanskje dere vil gi noen råd til bedriften om hvordan de kan forbedre seg i det kontaktpunktet dere har sett på? Skriv i så fall en hyggelig tilbakemelding til bedriften med forslaget deres.

Relatert innhold

Det er vanlig å gå gjennom ulike faser i forbindelse med et kjøp. Dette kaller vi kjøpsprosess eller kundereise. Hva kjennetegner fasene i en kjøpsprosess?

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 18.03.2021

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd