Hopp til innhold

Oppgave

En kjøpsprosess eller kundereise

Det er vanlig å gå gjennom ulike faser i forbindelse med et kjøp, og dette kaller vi kjøpsprosessen eller kundereisen. I denne oppgaven skal dere lage et visuelt tankekart som illustrerer kjøpsprosessen når man kjøper en valgt vare eller tjeneste.

Kjøpsprosessen består av de fem fasene behovserkjennelse, informasjonssøking, vurdering av alternativer, kjøpsbeslutning og evaluering. Illustrasjon.

Kjøpsprosessen

Oppgave 1

 1. Jobb i par, og velg en vare eller en tjeneste dere akkurat har kjøpt, eller noe dere ønsker å kjøpe. Velg en vare eller tjeneste der alle fasene i kjøpsprosessen er aktuelle. Lag et visuelt tankekart som illustrerer kjøpsprosessen når man kjøper den varen eller tjenesten dere har valgt. Identifiser ved de ulike fasene i kjøpsprosessen.

 2. Presenter tankekartene for hverandre i klassen. Diskuter gjerne likheter og ulikheter mellom de ulike tankekartene.

Tips for å komme i gang, og tips til digitale verktøy for å lage tankekart

Tenk gjerne over disse punktene:

 • Hvordan oppstår behovet, og hva eller hvem påvirker deg?

 • Hvor og hvordan søker du informasjon om produktet? Hvordan bruker du informasjonen du finner?

 • Hva er avgjørende for at du kjøper akkurat dette produktet?

 • Deler du erfaringer om produktet du har kjøpt, og i så fall hvor?

Tips til å lage et visuelt tankekart

Bruk gjerne et digitalt verktøy som dere er kjent med fra før, hvor dere kan samskrive, lage tankekart og dele. Et alternativ kan være å prøve Webjets, som dere finner mer informasjon om under. Et annet alternativt er å lage et tankekart i PowerPoint, se et eksempel på illustrasjonen på denne siden. Dere kan bruke bilder og/eller videoer i tillegg til tekst.

Har du lyst til å prøve Webjets?

Oppgave 2

I denne oppgaven skal dere ta utgangspunkt i kjøpsprosessen for den varen eller tjenesten dere valgte i oppgaven ovenfor, og se nærmere på i fasene "informasjonssøking" og "vurdering av alternativer".

Hender som skriver på klistrelapper på en vegg. Foto.

Fortsett å jobbe i par, og bruk gjerne klistrelapper til denne oppgaven.

 1. Skriv de ulike kontaktpunktene på hver sin klistrelapp, og fest dem etter hverandre på veggen.

 2. Beskriv innholdet i de ulike kontaktpunktene på nye lapper, som dere så fester under det aktuelle kontaktpunktet.

 3. Ser dere forbedringsmuligheter i noen av kontaktpunktene?

 4. Velg ut ett kontaktpunkt dere mener bedriften kan forbedre seg på.

 5. Beskriv forbedringene dere mener bedriften bør gjøre, på en lapp som festes på veggen.

Kanskje dere vil gi noen råd til bedriften om hvordan de kan forbedre seg i det kontaktpunktet dere har sett på? Skriv i så fall en hyggelig tilbakemelding til bedriften med forslaget deres.

Sist faglig oppdatert 18.03.2021
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen og Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell