Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er markedsføring?

Hva er egentlig markedsføring, og hva er det første du tenker på når du hører ordet markedsføring?
Symboler for markedsføring på internett. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markedsføring

Tenkte du på reklame, og kanskje salg, da du skulle tenke på ordet markedsføring? Det er vanlig å tenke salg og reklame i denne sammenhengen, og selvsagt er salg og reklame en del av markedsføring. Men markedsføringsbegrepet og markedsføringsfunksjonen inneholder så veldig mye mer.

Markedsføring omfatter alle de aktivitetene som bidrar til å skape, formidle og levere varer, tjenester og ideer som har verdi for kunder og samfunnet som helhet.

Markedsføring handler om å forstå og dekke behov i markedet. Markedsføring dreier seg altså om mer enn salg og reklame, og en viktig del av det å planlegge og gjennomføre markedsføring er å skape verdi. Dette kan for eksempel handle om å utvikle mer bærekraftige produkter. Vi kan si at et viktig stikkord i markedsføring er å skape verdi for kunder og samfunnet som helhet. En kort definisjon på markedsføring er at markedsføring "oppfyller behov på en lønnsom måte".

American Marketing Association har denne definisjonen på markedsføring:

Markedsføring er de aktivitetene, settet av institusjoner og prosesser som inngår i å skape, formidle, levere og utveksle tilbud som er av verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet.

Prinsipper i markedsføring

I filmen nedenfor forklarer Nina Vogt fra Handelshøyskolen BI noen prinsipper innenfor markedsføring.

Markedsføring omfatter mange ulike temaer. De såkalte konkurransemidlene er viktige. Konkurransemidler er strategiske virkemidler som virksomheter bruker for å posisjonere seg i markedet.

Måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på, kalles markedsmiks. Konkurransemidlene betegnes i noen sammenhenger som fire p-er. Vi deler dem inn i:

  • produkt
  • pris
  • distribusjon (plass)
  • markedskommunikasjon (påvirkning)

Personalet blir i noen sammenhenger omtalt som den femte og siste p-en i rekken av konkurransemidler.

I animasjonsfilmen nedenfor får vi en innføring i konkurransemidlene. Vi får et innblikk i hvorfor konkurransemidlene er sentrale i markedsføringssammenheng, og hvordan de ulike konkurransemidlene henger sammen.

Vi kan si at god markedsføring bidrar til å utvikle og forbedre produkter og tjenester som folk trenger, for produktutvikling er også en del av markedsføring. God markedsføring bidrar også til bærekraftig verdiskapning, siden det å utvikle bedre og mer bærekraftige produkter er en viktig del av markedsføring. God markedsføring skal også sørge for god informasjon, slik at forbrukere kan ta gode forbruksbeslutninger.

En viktig del av det å skape verdi er vektlegging av bærekraftig utvikling. I markedsføring er det viktig å vurdere etiske og ansvarlige valg for virksomheter med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Venndiagram med ikoner som symboliserer økonomi, sosiale forhold og miljø. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markedsføringskunnskap kan være avgjørende for å veilede og styre viktig innovasjonsarbeid og teknologiutvikling. Dette kan bidra til økonomisk vekst og internasjonal konkurransekraft, som igjen kan være med på å sikre og utvikle nye arbeidsplasser. På den måten kan vi si at markedsføring er viktig for å skape verdi for kunder og samfunnet som helhet.

Kilde

Kotler, P. og Keller, K., L. (2017). Markedsføringsledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Relatert innhold

I denne oppgaven skal dere lage en film som gir en forklaring av hva som menes med markedsføring.

I denne oppgaven skal dere lage en presentasjon om en eller flere virksomheter som dere mener lykkes med markedsføring.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 25.01.2024

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd