Hopp til innhold

Oppgave

Markedsføring

I denne oppgaven skal dere lage en film som forklarer hva som menes med markedsføring.

Symboler for markedsføring på internett. Illustrasjon.

Hva er markedsføring, og hva kjennetegner markedsføringen av i dag?

Gruppeoppgave

Markedsføring er i stadig utvikling. Animasjonsfilmen nedenfor er fra 2012 og forklarer kort noe om markedsføringens historie.

Lag en film som forklarer hva som menes med markedsføring, og gjør rede for noen kjennetegn med markedsføring i dagens samfunn. Lykke til!

Sist faglig oppdatert 16.03.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell