Hopp til innhold

Fagstoff

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling

Vi har alle et samfunnsansvar, og det er viktig å legge vekt på bærekraftig utvikling. Kan forbrukere påvirke virksomheter – og motsatt?
Illustrasjon av to hender som holder planeten jorda.
Åpne bilde i et nytt vindu

Både forbrukere og virksomheter har et samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar for en virksomhet innebærer blant annet å respektere menneskerettighetene, å unngå skadelig miljøpåvirkning, å sikre gode arbeidsforhold, å motvirke korrupsjon og å bidra positivt til omgivelsene både lokalt og globalt.

Vi forbrukere kan velge å kjøpe og bruke produkter fra virksomheter som tar samfunnsansvaret sitt på alvor, og som setter bærekraftige løsninger først. Bærekraft og bærekraftig utvikling er ord som blir mye brukt i dag, men begrepene er ikke nye.

Allerede i 1987 ble begrepet bærekraftig utvikling lansert – i rapporten "Vår felles framtid". Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FN og ledet av statsministeren vår på det tidspunktet, Gro Harlem Brundtland. I rapporten ble begrepet bærekraftig utvikling definert som "utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov".

Bærekraftig utvikling handler om å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Du kan se en kort og enkel film nedenfor.

I 2015 kom FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030 (FN-sambandet, 2015). Du kan se de 17 bærekraftsmålene nedenfor.

Ikoner som viser FNs bærekraftsmål. Illustrasjon.

Kan forbrukere påvirke virksomheter – og motsatt?

Forbrukermarkedet kan påvirke virksomheter til å følge opp samfunnsansvaret sitt. Det finner vi et eksempel på hos møbelprodusenten IKEA. IKEA har opplevd en økende etterspørsel etter hjemlevering. Samtidig vet de at kundene er opptatt av bærekraftig utvikling. Derfor har IKEA forpliktet seg til bare å bruke elektriske eller andre nullutslippskjøretøy til hjemleveranser, leiebiler og interne transporter. Og transportselskapet Bring, som leverer varer for IKEA, bruker nå bare elektriske vare- og lastebiler når de kjører for IKEA.

Kanskje vi forbrukere kan bli enda flinkere til å "tvinge" virksomheter til å drive mer bærekraftig, og til å tenke mer på vårt eget samfunnsansvar? Hvis vi slutter å handle med virksomheter som ikke tar samfunnsansvaret sitt på alvor, kan det ha store følger for bedriftene.

Tenk over

Er du bevisst på ditt eget samfunnsansvar når det gjelder forbruket ditt?

Har du inntrykk av at flere virksomheter er mer bevisst på å legge vekt på bærekraftig utvikling og samfunnsansvaret sitt?

Mange forbrukere er opptatt av bærekraftig utvikling og ønsker å gjøre gode ting for verden. For virksomheter er det derfor viktig å utvikle og vise veien til nye, bedre og mer bærekraftige løsninger.

I de to filmene nedenfor hører vi Kaja Skovborg-Hansen, daglig leder av mathallen Vippa i Oslo, fortelle om hvordan Vippa fokuserer på bærekraftig verdiskapning, og hvordan de forsøker å påvirke forbrukerne til å ta bærekraftige valg.

På Vippa stiller de krav både til leverandørene, til leietakerne og til en viss grad også til forbrukerne. Gjestene må blant annet rydde etter seg og sortere avfallet selv. Vippa bruker porselen og bestikk, ingenting i plast. På baksiden av bygget har de et komposteringsanlegg for restemat, slik at gjestene både kan se og lære om Vippas visjon "fra jord til bord til jord igjen".

Kilde

FN-sambandet. (2020, 28. januar). FNs bærekraftsmål. Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 15.03.2021

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd