Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lær av hverandre om forbrukeratferd

I denne oppgaven skal du samarbeide med den du sitter ved siden av i klasserommet, med vekt på å lære av hverandre om forbrukeratferd. Lykke til!
To elever som snakker sammen i et klasserom. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se på begrepene nedenfor, og fordel dem med medeleven ved siden av deg.

 • Bruk noen minutter på å sette deg inn i begrepene du har fått tildelt, før du forklarer dem for medeleven din.
 • Be deretter medeleven formulere det han/hun har lært av deg, med egne ord.
 • Medeleven forklarer deretter de andre begrepene til deg, før du skal formulere disse med egne ord.

Fokuset i denne oppgaven er å lære av hverandre.

Begreper:

 • forbrukeratferd
 • motivasjon
 • behovspyramiden
 • faktorer som påvirker forbrukeratferd
 • kjøpsroller
 • kjøpsprosess/kundereise
 • adopsjonsprosess
 • diffusjonsprosess
 • bærekraftig forbrukeratferd
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 22.03.2021

Læringsressurser

Markedsføring og forbrukeratferd