Veiledning

Posisjonering og kompensering på flytende enhet

Publisert: 21.01.2016, Oppdatert: 10.10.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Thruster propell. Foto.  

En flytende enhet, rigg eller skip, bruker aktiv posisjonering med sidepropeller og navigasjonssystem, og bølgekompensering i bore- og brønnoperasjoner.

I forbindelse med brønnaktiviteter må en flytende rigg plasseres slik at den hele tiden ligger over brønnens entringspunkt. For store avvik fra senteret kan medføre at forbindelsen mellom brønnen og riggen brytes slik at det strømmer olje, gass eller borevæske ut i havet. Den holder seg over senteret ved hjelp av sidepropeller (thrusters).

Det er to ulike metoder å plassere riggen over brønnen: ankring og ved dynamisk posisjonering. Ankring kan ikke brukes på de største havdypene.

Ettersom en flytende enhet beveger seg sammen med bølgene i havet er det nødvendig å hindre at disse bevegelsene overføres til borestrengen som står i brønnen. På riggen er det innebygget bølgekompenseringsutstyr som kan kompensere for riggens bevegelser slik at de ikke overføres til borestrengen.