Hopp til innhold

Puslespillet meg – min identitet?

Hvem er du? Hva har gjort deg til den du er i dag, og hvem vil du bli i fremtiden? Det er mange ulike faktorer som former identiteten vår – og hva som er viktigst, varierer fra person til person.
Puslespillbrikker som er halvveis satt sammen i et bilde som viser et ansikt. Foto.

Identiteten vår blir formet av mange forskjellige faktorer. Språk, familie, kultur, religion, alder, yrke, arv, nasjonalitet og våre egne valg er bare noen av mange brikker i puslespillet.

Identitet handler om hvem vi er, og hvordan vi oppfatter oss selv. På den ene siden er vår identitet noe som skiller oss fra andre. På den andre siden er identitet noe som binder oss sammen. Vår identitet som norske skiller oss for eksempel fra andre nasjonaliteter, samtidig som den binder oss sammen med andre nordmenn. I dette emnet skal du utforske og reflektere over hva som har formet identiteten din. Du kan fordype deg i enkelte faktorer eller forsøke å se helheten og samspillet mellom mange ulike elementer.

Dette emnet er tverrfaglig. Artiklene og oppgavene kan brukes i mange ulike fag, men noen av dem egner seg spesielt godt i samfunnskunnskap, naturfag, norsk, helse og oppvekst, barne- og ungdomsarbeiderfag og mediefag.

Noen av artiklene og oppgavene er satt sammen i læringsstier. I læringsstien Puslespillet meg har vi laget en introduksjon til temaet identitet og forslag til hvordan du kan jobbe med temaet ut fra mange ulike faglige synsvinkler. Bruk stiene som de er, tilpass dem til eget bruk eller lag din egen sti på stier.ndla.no.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 10.11.2020