Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Molly Øxnevad: Identitet, kjønn og seksualitet

Forfatteren Molly Øxnevad utforsker ulike sider ved ungdommers identitet, kjønn og seksualitet i romanene sine. Se intervjuer med Molly Øxnevad og jobb med et tekstutdrag fra debutromanen hennes, En sånn rød amerikansk scooter.
Til læreren

Temaene i disse oppgavene kan være sensitive for noen av elevene i klassen. Det kan derfor være en fordel å kjenne elevene litt på forhånd før dere gjennomfører dem.

Hvis du som lærer oppsummerer oppgave 1 i plenum, kan du skille mellom ulike perspektiver på kjønn og mellom kjønn og seksuell orientering for å unngå unødvendige misforståelser. Det finner du informasjon om i denne artikkelen om hva kjønn egentlig er.

Oppgave 1 Identitet

Diskuter før dere ser filmen:

 1. Hva er egentlig kjønn?

 2. Hvordan påvirker kjønn identiteten vår?

Oppgave 2 Kjønn og identitet

Se filmen med forfatteren Molly Øxnevad over og svar på spørsmålene.

 1. Hvordan beskriver Molly Øxnevad kjønnsidentiteten sin?

 2. Molly Øxnevad har skiftet navn fra Henrik til Molly. Hvordan ønsker hun å bli møtt?

 3. Hvordan tror du at du vil reagere hvis noen du kjenner, forteller at de egentlig har et annet kjønn enn det du tror?

 4. Molly Øxnevad beskriver blant annet identitet slik: "Det er veldig personlig, og det kan hjelpe deg, skade deg, være kjedelig og spennende og … alt." Hva tror du hun mener med det?

 5. I filmen sier Molly Øxnevad at identitet er noe som hele tiden utvikler seg. Hun sier videre at hun ikke tror at noen én gang for alle finner ut hvem de virkelig er, men at vi kan finne ut deler av identiteten vår. Er du enig eller uenig? Begrunn svaret.

 6. Reflekter over hvordan det å skrive selv og lese andres tekster kan hjelpe oss å forstå vår egen og andres identitet.

Oppgave 3 Molly Øxnevad

Se filmen med forfatter Molly Øxnevad over og svar på spørsmålene.

 1. Hva handler En sånn rød amerikansk scooter om, ifølge forfatteren?

 2. I hvilken grad tenker du at handlingen i boken er aktuell for dagens ungdommer? Begrunn svaret.

 3. Hva var grunnen til at hun skrev En sånn rød amerikansk scooter, ifølge henne selv?

 4. I filmen sier Molly Øxnevad at alle bryter med normene og ingen egentlig er helt normale. Er du enig eller uenig i denne påstanden? Begrunn svaret.

 5. En av karakterene i Øxnevads bok plager og mobber andre fordi han selv forsøker å passe inn og være normal. Tror du det også skjer i virkeligheten? Begrunn svaret.


Oppgave 4 En sånn rød amerikansk scooter

Les tekstutdraget fra romanen En sånn rød amerikansk scooter og svar på spørsmålene.

 1. Gi et kort resymé av handlingen i utdraget.

 2. Hvordan vil du beskrive disse tre personene:

  • Erik/ jeg-personen

  • Janikke

  • Hanne

 3. I teksten blir Erik fysisk angrepet, videoer av Erik og Stian blir spredd på skolen, og de to blir kalt inn til rektor. Hvordan reagerer Erik, Stian og Janikke på dette?

 4. Velg en av karakterene i utdraget. Hvordan tror du hendelsene som beskrives, påvirker hans eller hennes identitet?

 5. Reflekter: Hva forteller denne teksten oss om hvordan det kan oppleves å bryte normene i samfunnet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 01.09.2022

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?