Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Identitetskart

Hvordan ser identiteten din ut? Lag et kart over din egen identitet og hvilke grupper du tilhører. Hvordan tror du ulike sider ved identiteten din kan få større eller mindre betydning i ulike situasjoner?
Silhuett av et ansikt formet som et spørsmålstegn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Identitetskartet mitt

 1. Skriv navnet ditt midt på et blankt A4–ark.
 2. Hva utgjør hvem du er? Noter alle aspekter du kommer på, som du mener hører med for å beskrive hvem du er.
 3. Hvilke aspekter oppfatter du som viktigst for identiteten din? Sett en strek under disse.
 4. Se på ordene på «identitetskartet» ditt. Lag en sirkel rundt ord som innebærer at du tilhører en eller annen gruppe. (Flere sirkler kan betegne ulike grupper.)

Oppgave 2. Ulike situasjoner

Diskuter med én eller to andre elever:

 1. Hva sier denne øvelsen om hvem du er?
 2. Hvilke aspekter av identiteten din kan påvirkes av ytre hendelser?
 3. Er det noen aspekter du anser som uforanderlige, uansett situasjon?
 4. I hvilken grad endret øvelsen de aspektene ved identiteten din som gjør at du tilhører en gruppe?

Oppgave 3. Refleksjonsspørsmål

Reflekter i grupper eller hele klassen:

 1. Var det forskjeller i vurderingen av hvordan de tre hendelsene ville påvirke identiteten deres?
 2. Hvordan kan disse forskjellene tolkes?
 3. I hvilken grad er oppfatningen vår av oss selv avhengig av ytre faktorer og bekreftelse fra andre mennesker?


Denne artikkelen er skrevet av Dembra.

Kilder

Brubaker, Rogers and Cooper, F. (2000) Beyond Identity. Theory and Society.Vol. 29, No. 1 (Feb., 2000), pp. 1–47

CC BY-SASkrevet av Dembra. Rettighetshaver: Dembra
Sist faglig oppdatert 03.11.2020

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?