Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Fra tidlig i barndommen utvikler vi identiteten vår i samspill med menneskene rundt oss. Vi utvikler vårt eget tanke- og følelsesmønster og legger grunnlaget for selvfølelsen og selvtilliten vår.

I arbeidet med denne læringsstien vil du

  • få kunnskap om ulike former for identitet
  • få kunnskap om hvordan sosialisering og normer påvirker identiteten vår
  • utforske hva selvtillit og selvfølelse er, og hvordan tankene og følelsene våre formes
  • reflektere over hvordan vi kan endre negative følelses- og tankemønstre.
  • øve på å aktivisere andre ungdommer og bygge en god selvfølelse og selvtillit

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i flere fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap, helse og oppvekstfag og barne- og ungdomsarbeiderfag.