Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvem er jeg?

For å finne ut hvem vi egentlig er, må vi våge å se innover og avdekke ulike sider ved oss selv. Vi er mangfoldige og rommer mange forskjellige egenskaper. Men det kan være krevende å vise fram flere forskjellige deler av seg selv.

Oppgave 1. Hvem er jeg?

Diskuter før dere ser filmen:

 1. Hvor mye av hvem vi egentlig er, viser vi til andre?
 2. Hvorfor forsøker vi å skjule ulike deler av oss selv?
 3. Hvilke konsekvenser kan det ha å skjule ulike deler av oss selv, på godt og vondt?

Oppgave 2. Hvem er jeg?

Svar på spørsmålene etter at dere har sett filmen:

 1. Hvorfor må vi se innover i oss selv for å finne ut hvem vi er?
 2. Ifølge Sondre Liverød er følelsene våre signaler som forteller oss noe viktig. Gi noen konkrete eksempler på hvordan følelsene kan gi oss viktige signaler.
 3. Hva mener Sondre Liverød med at vårt indre liv kan sammenlignes med en skoleklasse?
 4. Hvorfor kan det være skadelig å undertrykke og skjule ulike sider ved seg selv?
 5. Hvorfor tror du det kan det være sunt å ha en mangfoldig identitet med mange forskjellige sider?

Oppgave 3. Et mangfold av identiteter

Jobb sammen i grupper. I denne oppgaven skal dere tegne et identitetskart over en person som rommer mange forskjellige egenskaper og personlighetstrekk.

 1. Finn på en person på deres egen alder. Bestem navn, kjønn, interesser og så videre. Han eller hun skal ikke ligne på noen i klassen eller ha noen gjenkjennelige trekk fra andre dere kjenner. Tegn denne personen i midten av arket.
 2. Tegn ulike sirkler rundt personen. Tenk at på samme måte som det finnes mange ulike typer og personligheter i en skoleklasse, så består deres person av mange ulike egenskaper og personligheter. Fyll inn de ulike personlighetstrekkene i sirklene rundt, for eksempel det å være utadvendt, temperamentsfull, innadvendt, ansvarsfull, humørsyk, fantasifull, hjelpsom og så videre.
 3. Gå deretter gjennom de ulike personlighetene én for én. I hvilke situasjoner, og sammen med hvem, kan han eller hun vise akkurat denne delen av personligheten sin? Begrunn svaret.
 4. Hvordan tror dere personen dere har laget, kunne ha vist fram flere ulike deler av personligheten sin? Hvilke positive og negative konsekvenser kunne det ha fått?
 5. Reflekter til slutt over hvordan dere vil beskrive identiteten til personen dere har skapt.
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 29.01.2021

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?