Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Folkehelse og livsmestring

Ungdomstiden er en periode med store forandringer. Ved å utforske og reflektere over temaer som fysisk og psykisk helse, identitet, sosiale relasjoner og personlig økonomi vil du bli bedre i stand til å mestre de utfordringene som møter deg.

Identitet og mening

Hvem er du, og hva er viktig i livet ditt? Identiteten din blir formet av mange ulike faktorer og kommer til uttrykk på mange ulike arenaer. Vi er både like og forskjellige, og det finnes mange ulike måter å finne en mening i livet på.

3 caser