Hopp til innhold

Film: Alle utlendinger har lukka gardiner

Alle utlendinger har lukka gardiner er et ungdomsdrama om å være ung og forelsket, og det å vokse opp i en fargerik drabantby i Oslo øst. Filmen kan være en inngang til temaer som mangfold, integrering, kjønnsroller og identitet.

Film kan være et godt utgangspunkt for å jobbe tverrfaglig eller flerfaglig. Når man først har brukt tid på å se en film, er det fint å kunne jobbe videre med den i flere fag fra ulike synsvinkler.

Filmen Alle utlendinger har lukka gardiner tar opp temaer som identitet, mangfold, kulturblanding, integrering og kjønnsroller. Her har vi samlet noen oppgaver til filmen. De kan brukes i ulike fag som samfunnskunnskap, norsk, kommunikasjon og kultur og sosiologi og sosialantropologi.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.10.2020