Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Folkehelse og livsmestring

Ungdomstiden er en periode med store forandringer. Ved å utforske og reflektere over temaer som fysisk og psykisk helse, identitet, sosiale relasjoner og personlig økonomi vil du bli bedre i stand til å mestre de utfordringene som møter deg.

Arbeidsliv, forbruk og personlig økonomi

Mange får sin første jobb mens de går på videregående, og da får de fleste større ansvar for egen økonomi. Hvordan kan du klare deg selv økonomisk, ta ansvar for eget forbruk og finne din plass i arbeidslivet?