Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan blir jeg meg?

Hvordan påvirker de menneskene vi vokser opp sammen med, identiteten vår og selvbildet vårt? Utforsk hvordan samtalene du har hatt med andre, kan forme dine egne følelser og tankemønstre.
En voksen mann lener seg over og snakker til et barn. På en hvit vegg i bakgrunnen vises skyggen av dem begge. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Diskuter før dere ser filmen:

 1. Hvordan kan andre mennesker påvirke identiteten vår og selvbildet vårt på en positiv måte? Gi konkrete eksempler.
 2. Hvordan kan andre mennesker påvirke identiteten vår og selvbildet vårt på en negativ måte? Gi konkrete eksempler.

Oppgave 2. Hvordan blir jeg meg?

Svar på spørsmålene etter at dere har sett filmen:

 1. Hva mener Sondre Risholm med at vi mennesker er dialogiske?
 2. Finn noen konkrete eksempler fra ditt eget liv på at samtaler du har hatt med andre, kan påvirke måten du tenker på nå?
 3. Hva er problemet med å omgi seg med mennesker som bare gir deg en bestemt type tilbakemeldinger?
 4. Hva mener Sondre Risholm med at "fortiden lever i nåtiden" ?Gi noen konkrete eksempler.
 5. Hvorfor mener Sondre Risholm at vi må bruke fornuften og ikke følelsene, hvis vi skal endre et negativt selvbilde?
 6. Hvordan kan du hjelpe andre som bare et negativt selvbilde?

Oppgave 3. Rollespill

Gå sammen i grupper. I denne oppgaven skal dere gjennomføre et rollespill. Der skal dere vise hvordan samtaler vi har hatt med andre i fortiden, kan forme måten vi tenker på her og nå.

 1. Bestem dere først for et tema for rollespillet. Temaet bør være et dilemma eller et problem mange ungdommer kan kjenne seg igjen i. Det kan for eksempel være spørsmål som om de skal gi etter for press og ruse seg, om de skal prioritere skolen framfor venner, eller om de skal lyve for å beskytte en kamerat.
 2. I første scene av rollespillet skal dere vise fortiden. Dere skal vise hvilke samtaler hovedpersonen i forestillingen har hatt om temaet med andre personer tidligere. Det kan være foreldre, slektninger, venner, lærere, trenere eller lignende. Vis gjerne hvordan disse ulike personene har sagt helt forskjellige ting.
 3. I andre scene av rollespillet skal dere vise nåtiden. Dere skal vise en situasjon hvor hovedpersonen står overfor problemet eller dilemmaet og må velge hva han eller hun skal gjøre. Her skal dere vise hvordan hovedpersonen tenker. Dere skal vise hvordan de ulike samtalene hovedpersonen har hatt om temaet med andre tidligere, har blitt til ulike stemmer inni hodet hans eller hennes.
 4. Vis til slutt hvordan hovedpersonen løste problemet eller dilemmaet sitt.
 5. Framfør rollespillet for klassen eller spill det inn som en film eller et hørespill.
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 29.01.2021

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?