Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva former identiteten din?

Hva former identiteten vår? Diskuter forskjellene mellom dere selv og foreldrene og besteforeldrene deres, og utforsk hvordan en enkelt faktor kan forme identiteten deres på mange forskjellige måter.

Oppgave 1. Hva former identiteten din?


Oppgave 2. Ulike generasjoner

Diskuter i grupper:

 1. Sammenlign prioriteringene deres i oppgave 1. Hvilke faktorer tror dere har størst innflytelse på ungdommers identitet i dag?
 2. Hvilke faktorer tror dere var viktige for å forme identiteten til foreldrene og besteforeldrene deres?
 3. Sammenlign de faktorene som formet identiteten deres med de faktorene som formet identiteten til foreldrene og besteforeldrene deres.
  • Hva er felles?
  • Hva er annerledes?
  • Hvordan tror dere det blir i framtiden? Hvilke faktorer vil forme identiteten til barna og barnebarna deres?
Figuren viser ulike deler en identitet kan bestå av. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3. Fordypningsoppgave

 1. Velg en faktor som du mener er viktig for å forme identiteten din – for eksempel gener, kultur, religion, medier, alder eller kjønn.
 2. Kildesøk: Finn kilder som beskriver hvordan denne faktoren kan påvirke ulike menneskers identitet. Du finner forslag til noen ulike kilder nederst på siden.
 3. Bruk kildene til å beskrive hvordan denne faktoren kan påvirke identiteten vår. Pek gjerne på ulike påvirkningsmåter og forskjeller mellom beskrivelsene i de ulike kildene.
 4. Identiteten vår blir påvirket av flere ulike faktorer som virker sammen. Diskuter hvordan den faktoren du har valgt, virker sammen med andre relevante faktorer. Hvis du har valgt kjønn, kan du for eksempel diskutere hvordan påvirkningen fra kjønn er avhengig av kultur, medier og religion.
 5. Reflekter til slutt over hvordan den faktoren du har valgt å fokusere på, har påvirket identiteten din.

Faktorer som former identiteten vår

I listen under er artikler om noen av de mange faktorene som former identiteten vår. Andre aktuelle faktorer som ikke er med i listen, kan være alder, yrke og etnisitet.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 28.10.2020

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?