Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Livslang identitet

Hvem vil du være om ti, tyve, tredve eller førti år? Identiteten vår endrer seg. Du er ikke den samme nå som da du gikk i barnehagen, begynte på barneskolen eller startet på ungdomsskolen. Hvilke ulike faktorer er med på å forme identiteten din i ulike faser av livet?

Oppgave 1

Diskuter i grupper

 1. Hva har hatt størst innflytelse på identiteten din fram til nå?
 2. Hvilke hendelser tror du kommer til å få størst innflytelse på identiteten din i framtiden?

Oppgave 2. Livslang identitet

Se filmen og svar på oppgavene:

 1. Hvilke ulike faktorer er med på å forme Jørns identitet?
 2. I barndommen flytter Jørn fra Vestlandet til Østlandet. Hvordan kan det påvirke identiteten hans?
 3. Hvordan endrer Jørns identitet seg i ungdomstiden? Hvorfor tror du han endrer seg så mye akkurat da?
 4. Jørn gifter seg med en jente med en annen kulturell bakgrunn. Hvordan kan det påvirke identiteten hans?
 5. Diskuter om Jørns identitet har en fast kjerne. Har han helt forskjellig identitet i ulike deler av livet, eller er det noe som ikke endrer seg?
Til sammen seksten personer (åtte av hvert kjønn) i ulik alder er oppstilte etter hverandre i to rekker – fra barndom til alderdom. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3. Lag en tidslinje

I denne oppgaven skal du lage en fiktiv person – og reflektere over hvordan identiteten til denne personen endrer seg i løpet av livet. Denne prosessen skal du presentere i form av en tidslinje.

 1. Lag en fiktiv person
  Finn på en person og lag en tidslinje der du beskriver viktige valg, hendelser og påvirkninger som former identiteten hans eller hennes i ulike deler av livet. Det kan for eksempel være

  • kjønn og navn
  • bosted – i ulike faser av livet
  • familie som barn, sivil status som voksen
  • venneforhold gjennom livet
  • utdanning
  • yrke/karriere
  • livsstil, fritidsinteresser, deltakelse i organisasjoner
  • religion, etnisk tilhørighet og morsmål
  • uforutsette hendelser
  • viktige samfunnsendringer
 2. Presenter tidslinjen
  Du kan presentere muntlig for en medelev eller klassen, eller du kan spille inn presentasjonen din. Bruk både bilder, illustrasjoner og tekst. Her er forslag til verktøy du kan bruke til å presentere tidslinjen:

 3. Oppsummer
  Reflekter i grupper eller hele klassen sammen:

  • Var det noen likheter mellom tidslinjene? Var det noen faktorer som alle tenkte var viktige i ulike deler av livet?
  • Var det noen grunnleggende forskjeller mellom tidslinjene? Hva var eventuelt grunnen til disse forskjellene?
  • Var det noen viktige påvirkningsfaktorer som manglet i tidslinjene?
  • I hvilken grad kan en slik oversikt gi et komplett og realistisk bilde av en person?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 05.12.2020

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?