Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fysisk aktivitet, glede og mestring

Fysisk aktivitet fremmer god helse. Det gir bedre humør og mer energi, og det reduserer stress. Fysisk aktivitet gir deg overskudd og velvære. Å gjøre noe sammen med andre bidrar til økt samhold og glede, og det skaper fellesskap og tilhørighet. Det er viktig for trivsel, læring og utvikling.
Ungdommer som trekker tau ute i en park. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dere skal planlegge og gjennomføre fysiske aktiviteter for medelever på skolen. Aktivitetene skal legge til rette for glede og mestring. Velg fysiske aktiviteter som bidrar til samhold og fellesskap. Det kan være lurt å starte med en bli-kjent-lek eller navnelek. Dere finner forslag til ulike typer fysisk aktivitet i relatert innhold, og i kroppsøving har dere kanskje fått erfaringer med fysiske aktiviteter som dere kan bruke. Vær kreative!

Del 1. Planlegging

Lag en plan som inneholder

 • mål (hva dere ønsker å oppnå)

 • innhold (hva dere skal gjøre)

 • metode/arbeidsmåter (hvordan dere vil gjøre det)

 • oversikt over hjelpemiddel/utstyr

 • hvem på gruppen som har ansvaret for de ulike oppgavene dere skal gjennomføre.

Det er viktig at dere tenker gjennom hvordan dere kan bidra til å skape motivasjon både før og under aktiviteten, dette må komme tydelig fram i planen.

Del 2. Gjennomføring

Inviter medelever fra en annen klasse på skolen. Dere kan gjennomføre aktivitetene dere har planlagt, som stasjonsøvelser.

 • Del inn klassen dere har invitert, i like mange grupper som klassen deres er delt inn i.

 • Hver gruppe får omtrent 15 minutter på hver stasjon, deretter roterer gruppene til neste aktivitet. Slik får alle elevene fra den inviterte klassen gjennomført alle aktivitetene.

Del 3. Evaluering

Vurder gjennomføringen av aktivitetene i gruppen. Ta gjerne utgangspunkt i punktene under når dere evaluerer.

 • Oppnådde dere målet/målene for aktiviteten? Forklar hva som gikk bra, og hvorfor dere mener at dette gikk bra.
 • Hva vil dere eventuelt gjøre annerledes neste gang?
 • Hvilke uttrykk for glede og mestring kom til syne hos elevene underveis i aktiviteten? Gi konkrete eksempler.
 • Var metodene dere valgte, hensiktsmessige for å nå målet om glede og mestring? Noter eventuelle forslag til hva dere kunne gjort annerledes.
 • Bidro gjennomføringen av aktivitetene til samhold og fellesskap? Gi konkrete eksempler og begrunn svaret.
 • Hvordan bidro dere til å skape engasjement og motivasjon? Gi konkrete eksempler og begrunn hvorfor dere mener det bidro til engasjement og motivasjon.
 • Hvilke væremåter og handlinger hos dere mener dere var viktige for trivsel og trygghet og til at medelevene følte seg verdifulle? Gi eksempler og begrunn hvorfor dere mener væremåten og handlingene deres bidro positivt.
 • Oppsto det noen problemer eller vanskeligheter underveis? I så fall: Hvordan håndterte dere dette, og hva vil dere eventuelt gjøre neste gang noe slikt skjer?
 • Hva har dere lært av å gjennomføre en slik aktivitet med medelever?

Del 4. Refleksjon

Reflekter individuelt noen minutter først, diskuter deretter i grupper. Oppsummer til slutt i fellesskap.

 1. Hvilke positive konsekvenser har det for barn og unge å delta i fysisk aktivitet sammen med andre?
 2. Hvordan kan aktivitetene dere har gjennomført, bidra til å bygge god selvfølelse og selvtillit?
 3. Hvordan kan slike aktiviteter på skolen bidra til å skape tilhørighet og trygg identitet?
 4. Hva er sammenhengen mellom selvfølelse, selvtillit og motivasjon?

Relatert innhold

I denne leken er målet er fylle bingoplaten sin. Det gjelder å være rask, og å ikke bli fanget underveis.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 26.02.2021

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?