Hopp til innhold

Biologi 1

    Transport

    I levende organismer må stoffer transporteres effektivt mellom cellene. Det gjelder stoffer som tas opp fra omgivelsene, stoffer som dannes i organismen, og stoffer som skilles ut igjen. Større organismer har egne transportsystemer. Encellede organismer utveksler stoffer direkte med omgivelsene.