Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om transport hos dyr

Med disse oppgavene kan du trene på viktige begreper og på å beskrive prosesser knyttet til transport hos dyr.

Oppgave 1. Sirkulasjonssystemet

Tegn en forenklet skisse av sirkulasjonssystemet til et pattedyr. Sett navn på hjertet og ulike hovedtyper av blodårer, og vis hvilken vei blodet sirkulerer. Vis på figuren hvor blodet er oksygenrikt, og hvor det er oksygenfattig.

Oppgave 2. Dra og slipp

Oppgave 3. Hjertet

 1. Du får utlevert et pattedyrhjerte. Hvordan kan du finne ut hva som er høyre og venstre side av hjertet?

 2. Tegn en skisse som viser hvordan en elektrisk impuls sprer seg gjennom hjertet. Beskriv hvilken rolle sinusknuten og AV-knuten har i denne prosessen.

 3. Beskriv hvordan hjertefrekvensen reguleres.

 4. I hvile har Per en hjertefrekvens på 72 slag per minutt og et slagvolum på 70 ml. Hvor stort er minuttvolumet?

 5. Hvilken betydning har klaffene i hjertet? Hva er det som bestemmer om en hjerteklaff er åpen eller lukket?

Oppgave 4. Dra og slipp

Oppgave 5. Dra og slipp

Oppgave 6. Blodårene

 1. Forklar hva som er fordelen ved å ha

 • et tykt lag med elastisk bindevev i arteriene

 • et relativt tykt lag med glatt muskulatur i arteriolene

 • klaffer i venene

 • kapillarer som består av bare ett lag epitelceller

 1. Hva er fordelen ved at blodet har lav hastighet gjennom kapillarene?

 2. Hvilke forskjeller er det mellom arterier og vener når det gjelder måten blodet blir drevet framover på?

 3. Hos enkelte personer kan kransarteriene bli trangere og etter hvert tette. Hva kan dette føre til?

Oppgave 7. Flervalgsoppgaver

Oppgave 8. Dra og slipp

Oppgave 9. Sirkulasjonssystemer

 1. Beskriv forskjellen på et åpent og et lukket sirkulasjonssystem.

 2. Beskriv forskjellen på et enkelt og et dobbelt sirkulasjonssystem.

 3. Hvilken fordel gir et lukket system sammenlignet med et åpent system?

 4. Hvilken fordel gir et dobbelt sirkulasjonssystem sammenlignet med et enkelt sirkulasjonssystem?

 5. Sammenlign sirkulasjonssystemet til de ulike gruppene av virveldyr, og pek på likheter og ulikheter.

 6. Utformingen av sirkulasjonssystemet er svært lik hos insekter og krepsdyr. Dersom vi måler oksygeninnholdet i hemolymfen til disse to dyregruppene, finner vi imidlertid store forskjeller. Hva er årsaken?

Oppgave 10. Blodet

 1. Beskriv sammensetningen av blodet.

 2. Hva er hovedoppgavene til blodet?

 3. Hva er de viktigste forskjellene på sammensetningen av blod, lymfe og vevsvæske?

 4. Forklar hva det innebærer at hemoglobin kan binde oksygen reversibelt.

 5. Hvilken innvirkning har karbondioksid på hemoglobinet sin evne til å binde oksygen? Hvilken betydning har dette i praksis?

Oppgave 11. Dra og slipp

CC BY-SASkrevet av Johan Vikan, Ragnhild Baglo og Tone Pedersen Rangul.
Sist faglig oppdatert 12.12.2021

Læringsressurser

Transport i dyr