Hopp til innhold

Fagstoff

Sirkulasjonssystemer

Dyr over en viss størrelse har et sirkulasjonssystem som sørger for transport av stoffer over større avstander. Sirkulasjonssystemet består av en væske, et rørsystem og en pumpemekanisme. De fleste virvelløse dyr har et åpent system, mens virveldyr har et lukket system.
Tegning som viser oppbygningen av sirkulasjonssystemet til en meitemark. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Funksjonen til sirkulasjonssystemet

Alle organismer må utveksle stoffer mellom cellene og miljøet. Diffusjon kan være en tilstrekkelig effektiv transportmekanisme dersom avstanden er mindre enn noen få millimeter. Transport over større avstander forutsetter at organismen har et eget transportsystem. De fleste dyr har derfor et eget sirkulasjonssystem som frakter stoffer mellom cellene og utvekslingsoverflatene, og mellom ulike deler av organismen.

Oppbygningen av et sirkulasjonssystem

Sirkulasjonssystemer har flere fellestrekk:

  • Transportmedium. Stoffene transporteres i en egnet væske, for eksempel blod, som forflytter seg over store avstander med mye større hastighet enn stoffenes diffusjonshastighet.

  • Rørsystem. Hele eller deler av transporten skjer gjennom spesialiserte rør (blodårer) som forgreiner seg til ulike deler av organismen.

  • Pumpemekanisme. En pumpemekanisme skaper trykkforskjeller som driver væsken gjennom rørene, ut til vev og organer. Pumpemekanismen kan bestå av kroppsmuskler som klemmer på blodårene, og/eller ett eller flere spesialiserte pumpeorganer (hjerter).

  • Klaffer. I tillegg vil sirkulasjonssystemet ha et system av ventiler (klaffer) som sørger for enveis transport.

Prinsippskisse av et sirkulasjonssystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi skiller mellom to hovedtyper av sirkulasjonssystemer.

Åpne og lukkede sirkulasjonssystemer

Prinsippskisser av åpent og lukket sirkulasjonssystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Virvelløse dyr har åpne sirkulasjonssystemer

De fleste har et åpent sirkulasjonssystem. Dette innebærer at den sirkulerende væsken pumpes gjennom blodårer som ender åpent i kroppshulen. I kroppshulen blandes væsken med vevsvæsken og strømmer mer eller mindre fritt før den returnerer til hjertet gjennom åpninger med klaffer. Den sirkulerende væsken kalles .

Virveldyr har lukkede sirkulasjonssystemer

har et lukket sirkulasjonssystem. Dette innebærer at den sirkulerende væsken (blod) transporteres gjennom et sammenhengende blodåresystem. Blodet pumpes ut i som forgreiner seg til stadig tynnere blodårer før de ender i et nettverk av . I kapillarene utveksles stoffer mellom blodet og cellene. Fra kapillarene strømmer blodet over i som leder blodet tilbake til hjertet. På denne måten holdes blodet atskilt fra vevsvæsken. De to væskene har derfor svært ulik sammensetning.

I et lukket system returnerer blodet raskere til hjertet enn i et åpent system. I tillegg gjør et lukket system det i større grad mulig å regulere blodstrømmen til ulike organer etter behov. Lukkede systemer regnes derfor for å være mer effektive enn åpne systemer.

Tegning av insekt med åpent sirkulasjonssystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Johan Vikan og Jan Eivind Østnes.
Sist faglig oppdatert 10.02.2023

Læringsressurser

Transport i dyr