Hopp til innhold

Fagstoff

Sammendrag – transport

Dette sammendraget gir deg en oversikt over det viktigste fagstoffet i emnet om transport.
Prinsippskisse av et sirkulasjonssystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Behovet for transport

Alle flercellede organismer over en viss størrelse har et transportsystem som frakter stoffer over lengre avstander.

Transport hos dyr

 • Sirkulasjonssystemet til dyr består av en pumpemekanisme (ett eller flere hjerter), et transportmedium (blod), og et rørsystem (blodårer).

 • De viktigste oppgavene til sirkulasjonssystemet er transport av gasser, næringsstoffer og avfallsstoffer.

 • De fleste virvelløse dyr har et åpent sirkulasjonssystem. Virveldyr har et lukket system.

 • Et dobbelt lukket kretsløp innebærer at blodet er innom hjertet to ganger på en runde gjennom sirkulasjonssystemet.

Ulike typer sirkulasjonssystemer: åpne og lukkede. De lukkede kan ha både enkelt og dobbelt kretsløp. 
 Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hjertet til pattedyr

 • Hjertets oppgave er å skape et blodtrykk som driver blodet gjennom årene.

 • Hjertet har denne oppbygningen:

Lengdesnitt av hjertet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Den venstre siden av hjertet pumper oksygenrikt blod til kroppen. Den høyre siden pumper oksygenfattig blod til lungene.

 • Klaffer styrer retningen på blodstrømmen gjennom hjertet

 • En hjertesyklus består av en avslappingsfase, diastole, og en sammentrekningsfase, systole.

 • Hjertefrekvens vil si antall sammentrekninger per minutt. Denne reguleres av hjertesenteret i hjernen på bakgrunn av informasjon fra sanseceller.

 • minuttvolum=slagvolum×hjertefrekvens

Blodårene – funksjon og egenskaper

Tegning som viser de ulike typene blodårer i sammenheng. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Tabell med egenskapene til ulike hovedtyper av blodårer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Blod, vevsvæske og lymfe

Sentrifugerør med sentrifugert blod. Det øverste sjiktet utgjør om lag to tredjedeler av innholdet og består av en gulaktig, klar væske. Dette er blodplasma. Det nederste sjiktet er mørkerødt av røde blodceller. Dette sjiktet utgjør om lag en tredjedel av innholdet. Mellom de to sjiktene er det et tynt sjikt som består av hvite blodceller og blodplater. Foto.
 • Blod består av blodceller og plasma:

  • Røde blodceller frakter oksygen.

  • Hvite blodceller deltar i immunforsvaret.

  • Blodplater bidrar til å stanse blødninger.

  • Plasma er vann med næringsstoffer, salter, proteiner, avfallsstoffer og oppløste gasser.

 • Vevsvæske omgir cellene og dannes av blodplasma.

 • Lymfesystemet tar opp og transporterer overskuddsvæske (lymfe) fra vevet.

Hemoglobin

 • Oksygen bindes til hemoglobin og transporteres i de røde blodcellene.

 • Hemoglobin binder oksygen reversibelt.

 • Hemoglobinets evne til å binde oksygen påvirkes av flere faktorer, blant annet konsentrasjonen av karbondioksid.

Transport hos planter

 • CO2 og O2 utveksles direkte ved diffusjon mellom cellene og omgivelsene.

 • Karplanter har spesialisert ledningsvev for å transportere vann og organiske stoffer:

  • Vedvev transporterer vann og mineraler.

  • Silvev transporterer organiske stoffer.

 • Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste forskjellene.

Tabell som oppsummerer hovedforskjeller mellom transport av vann og organiske stoffer hos planter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 04.03.2022

Læringsressurser

Transport i dyr