Hopp til innhold

Fagstoff

Sirkulasjonssystemet til mennesket

Mennesket og alle andre pattedyr har et lukket, dobbelt sirkulasjonssystem. Hovedoppgavene til sirkulasjonssystemet er transport og regulering av kroppstemperatur.
Sirkulasjonssystemet i hjerte og overkropp. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hovedfunksjonene til sirkulasjonssystemet er transport og temperaturregulering

Sirkulasjonssystemet har flere viktige oppgaver. Dette er de viktigste:

  • transport av oksygen og næringsstoffer til cellene i tråd med cellenes vekslende behov

  • transport av karbondioksid og avfallsstoffer fra cellene

  • transport av hormoner fra produksjonsstedet og ut til målcellene hvor de skal virke
  • transport av hvite blodceller og antistoffer som beskytter mot infeksjoner

  • regulering av kroppstemperatur

Regulering av kroppstemperatur

Varmetapet til omgivelsene påvirkes av hvordan blodstrømmen fordeles mellom kroppsoverflaten og kroppskjernen. Sirkulasjonssystemet har derfor en viktig rolle i reguleringen av kroppstemperatur. Dersom kroppen har behov for å kvitte seg med varme, for eksempel ved fysisk aktivitet, øker blodstrømmen til kroppsoverflaten. Dersom kroppen derimot trenger å spare på varmen, avtar blodstrømmen til kroppsoverflaten.

Tegning som viser hvordan blodgjennomstrømningen til hudkapillarene påvirker varmetapet til omgivelsene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppbygning

Skjematisk tegning av sirkulasjonssystemet til et pattedyr. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Pattedyrhjertet er delt i en høyre og en venstre side. Hver av disse består av et forkammer og et hjertekammer. Blodet pumpes gjennom et sammenhengende, lukket nettverk av blodårer. Vi skiller mellom tre hovedtyper blodårer på bakgrunn av oppbygning og funksjon: arterier, kapillarer og vener. Vi kommer nærmere tilbake til oppbygningen av hjertet og blodårene i egne fagartikler.

Sirkulasjonssystemet er et dobbelt kretsløp. I det lille kretsløpet, lungekretsløpet, pumpes oksygenfattig blod fra hjertets høyre side ut til lungene, hvor det tar opp oksygen. Det oksygenrike blodet returnerer til hjertets venstre side. I det store kretsløpet, kroppskretsløpet, pumpes det oksygenrike blodet fra hjertets venstre side ut til alle kroppens organer, hvor det gir fra seg oksygen til cellene. Det oksygenfattige blodet returnerer til hjertets høyre side. Et dobbelt kretsløp innebærer altså at blodet passerer hjertet to ganger per omløp i sirkulasjonssystemet.

CC BY-SASkrevet av Tone Pedersen Rangul og Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 19.11.2021

Læringsressurser

Transport i dyr