Hopp til innhold

Fagstoff

Sirkulasjon – utvikling av lukkede kretsløp

Alle dyr utveksler stoffer med omgivelsene. Hos tilstrekkelig små dyr kan utvekslingen mellom cellene og miljøet skje ved direkte diffusjon. Større dyr trenger et eget transportsystem.
Oppsummering av filmen
  • Leddormer har blodårer med pumpefunksjon. De har et enkelt kretsløp og ett kammer.

  • Fisk har enkelt kretsløp og to kamre.

  • Amfibier har dobbelt kretsløp og tre kamre.

  • Krypdyr har dobbelt kretsløp og et delvis eller helt vertikaldelt hjerte, det vil si tre eller fire kamre.

  • Fugler og pattedyr har dobbelt kretsløp. De har fire kamre og et fullstendig vertikaldelt hjerte.

CC BY-SASkrevet av Jan Eivind Østnes.
Sist faglig oppdatert 02.06.2021

Læringsressurser

Transport i dyr