Hopp til innhold

Norsk (SF vg2)

Språklig mangfold

Språk, kultur og identitet henger sammen. Språket former oss, og vi former språket. Derfor er det viktig å kunne forstå sin egen og andres språklige situasjon i Norge. Lær om hva som skjer når språk møtes, og utforsk hvilke språk som snakkes i Norge.

Språkstyring

Vi kan ikke hindre at språk endrer seg. Likevel kan politikere og det offentlige til en viss grad styre språkutviklinga. Med regler, lover og andre tiltak påvirker de holdningene våre og hvordan du og jeg bruker språka. Slik språkstyring har hatt veldig mye å si for språksituasjonen i Norge.

Læringsressurser

Språkstyring