Hopp til innhold

Norsk (SF vg2)

Språklig mangfold

Språk, kultur og identitet henger sammen. Språket former oss, og vi former språket. Derfor er det viktig å kunne forstå sin egen og andres språklige situasjon i Norge. Lær om hva som skjer når språk møtes, og utforsk hvilke språk som snakkes i Norge.

Læringsressurser

Språklig mangfold

Fagstoff

Språk og samfunn

Det spennende med språket er at det hele tiden endrer seg. Det utvikler seg når vi er i kontakt med andre mennesker, og det gjenspeiler det samfunnet og den kulturen vi er en del av. Politiske, sosiale og teknologiske endringer påvirker språket vårt, språkbruken og språkholdningene våre.

Læringsressurser

Språk og samfunn

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter